MÔI TRƯỜNG

CAM KẾT

CAM KẾT

Toyota Hải Dương hoạt động với phương châm: “ Bảo tồn tài nguyên và Bảo vệ môi trường là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta”

HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

Dầu thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động bảo dưỡng xe ô tô của các xưởng sửa chữa. Có hai loại dầu thải: dầu động cơ thải là dầu đã hoặc đang sử dụng cho bôi trơn động cơ hoặc các mục đích tương tự; chất lưu là chất lưu đã hoặc đang sử dụng cho truyền động bánh răng như hộp số


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật
0906 34 11 11

quảng cáo