CÁCH CHỌN BIỂN SỐ XE ĐẸP

 

Ý NGHĨA CỦA CÁC CON SỐ


- Đại diện ngũ hành của các con số như sau : Số 1, 2 thuộc Mộc; số 3, 4 thuộc Hoả; số 5, 6 thuộc Thổ; số 7,8 thuộc Kim; số 9,0 thuộc Thủy.

- Biển đẹp phải là: tứ quý, tam hoa, gánh, đảo, tiến đều, lặp đôi....

- Ý nghĩa các con số:

0: Không - Âm - Hợp với phụ nữ.
Ví dụ:
0404 = không chết không chết

1: Sinh


1111 = tứ quý
1234 = số tiến
1102 = nhất nhất không nhị = có 1 không 2
1204 = một hai không chết = nhất quyết không chết
1122 = một là một hai là hai
1655 = có lộc nằm hưởng


2: Mãi

2222 = tứ quý
2345= số tiến
2828 = mãi phát mãi phát
2626 = mãi lộc mãi lộc
2628 = mãi lộc mãi phát
2204 = mãi mãi bất tử 


3: Tài

3333 = tứ quý
3456 = số tiến
3838 = tài phát tài phát
3883 = tài phát phát tài

4: Tứ = Tử

4444 = tứ quý
4567 = số tiến
4078 = bốn mùa kô thất bát

5: Chắc chắn và đầy đủ: Ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) - Người quân tử có ngũ đức (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín).

5555 = tứ quý
5678 = số tiến 


6: Lộc

6666 = tứ quý
6868 = Lộc phát - lộc phát
6688 = lộc lộc phát phát
6789 = san bằng tất cả


7: Thất = Phất - Miền trung trở vào khoái biển này.

7777 = tứ quý = phất - phất - phất - phất
7979 = 2 ông thần tài lớn
7168 = Ra đường là phát (lăn bánh là có tiền)

8: Phát

8888 = tứ quý = toàn phát
8686 = phát lộc phát lộc
8668 = phát lộc lộc phát
8688 = Phát lộc phát phát
8338 = Phát Tài Tài Phát 


9: Cửu - Trường tồn

9999 = tứ quý = trường sinh bất lão = tứ cửu - cứu tử

 

Lưu ý: Nội dung bài viết được sưu tập mang tính chất tham khảo!

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật
0906 34 11 11

quảng cáo